Verkeersschool Istha stelt alles in het werk om ervoor te zorgen, dat u als klant zeer tevreden een opleiding kan volgen bij onze rijschool.

Het kan echter een keer voorkomen, dat u niet tevreden bent over een onderdeel van onze dienstverlening.
Aangezien wij de tevredenheid van u als klant heel belangrijk vinden heeft Verkeersschool Istha een klachtenprocedure, welke wij hieronder toelichten.

Klachten kunt u sturen naar:

Verkeersschool Istha
T.a.v. dhr. Y Mavru
Industrieweg 10p
1785 AG Den Helder
Per email naar: info@istha.nl

Klachtenprocedure
De leerling dient ten alle tijden zijn of haar klacht direct ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken om deze in de gelegenheid te stellen de klacht direct ter plaatse op te lossen. Indien de klacht(en) niet direct naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan men deze schriftelijk per brief of e-mail indienen aan:

dhr. Y Mavru (functionaris klachtenprocedure) of via de mail naar: info@istha.nl

Na ontvangst wordt uw klacht geregistreerd. Mocht de klacht financieel van aard zijn dan zal de directie zich hierover ontfermen. De directie zal uw klacht vertrouwelijk behandelen en de betrokken personen horen.

Wij streven er naar de klacht binnen 24 uur en uiterlijk binnen 48 uur op te lossen naar tevredenheid van beide partijen.

Hiervoor zal de directie telefonisch contact opnemen en in het uiterste geval de klacht gevende uitnodigen voor een persoonlijk gesprek.

Bemiddeling en geschillen
De leerling kan, indien er geschillen ontstaan tussen de leerling en Verkeersschool Istha beroep doen op bemiddeling. Deze bemiddeling wordt verleend door de branche organisatie ”FAM Opleiders” Bedrijvenpark Twente 125, 7602 KE Almelo. Of neem contact op via de FAM website

Indien bemiddeling voor beide partijen niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan onverminderd de bevoegdheid van de burgerlijk rechter, het geschil, op schriftelijk verzoek van de leerling, worden onderworpen aan een beide partijen bindend advies.

Onze ervaren instructeurs